Chalfont St. Peter

Pro ateliér LynchRobertson jsem pracovala na projektu tzv. Retirement Village, což by se dalo volně přeložit jako komplex pro důchodce, poblíž vesničky Chalfont St. Peter. Projekt se nachází v zeleném pásu okolo Londýna (tzv. Green Belt), ve kterém je vždy velmi obtížné získat stavební povolení, a proto zde bylo uplatněno několik ekologických prvků a udržitelné nakládání s odpadní vodou. Všechna parkoviště mají propustný povrch ze zpevněného štěrku a nepropustné povrchy jsou svedeny do retenční nádrže přírodně osázené pro obohacení lokální biodiverzity.

Komplex poskytuje důchodcům maximální pohodlí na stáří – ať již v podobě místní knihovny, kadeřníka, lékaře, ale i bazénu, posilovny či soukromého minibusu, který je doveze do města na nákup. Zahrady se prolínají celým komplexem, vhodně zvolené živé ploty odstiňují parkoviště, keřové výsadby okolo teras bytů dávají majitelům kousek soukromí a dále od bytů přecházejí v přírodě blízké výsadby, které se prolínají s okolím vodní nádrže.