Spolupráce

Proč si vybrat DesignSpace?

  • přistupuje ke každém projektu s kreativitou a jedinečností
  • naslouchá přáním klienta a pomáhá v rozhodování o budoucí zahradě
  • v průběhu tvorby zahrady bude vždy stát na Vaší straně
  • nabízí kompletní služby zahradního architekta od jednorázové konzultace až po úplnou projektovou dokumentaci díla

Jak probíhá spolupráce se zahradním architektem?

1. Nezávislá první schůzka

První konzultace představuje jedinečnou příležitost se potkat a probrat Vaše představy a plány. Vy i já si ujasníme, jak by Vaše zahrada snů měla vypadat – projdeme spolu pár obrázků, rozsah prací, dotkneme se i finančního rozpočtu. Následně po konzultaci Vám zašlu finanční nabídku.

2. Podklady

Pokud nabídku přijmete, dohodneme se na další návštěvě, při které pořídím potřebnou fotodokumentaci a zaměřím Vaši zahradu (v případě, že se jedná o náročnější terén či velký pozemek, může být nezbytné profesionální geodetické zaměření) a uvítám i jakékoli podklady (plány domu atd.) z Vaší strany.

3. Koncept

Na základě podkladů pro Vás vypracuji koncepční řešení, které obvykle doprovází inspirativní obrázky materiálů, typů rostlin a barevných palet. Koncept představuje velmi hrubé rozvržení ploch a jejich náplň, zároveň je to podklad pro diskuzi mezi námi.

4. Studie

Z Vašich připomínek ke konceptu a případných dohodnutých změn následně vytvořím detailní studii, která zahrnuje rovržení materiálů, konkrétní podobu jednotlivých prvků a odhad nákladů. V této fázi se také rozhodnete, zda si budete realizovat zahradu sami nebo zda si přizvete profesionální firmu. Ráda Vám s výběrem či doporučením realizační firmy pomohu.

5. Vizualizace

Komplikovanější prostory či klientem vybraná zákoutí zahrady lze na přání zakreslit do fotky nebo vytvořit 3D vizualizaci.

6. Detailní a konstrukční výkresy

Zahradní detaily navržené na míru jako např. pergola či vodní prvek vyžadují detailní technické rozkreslení. V této fázi také vzniká vytyčovací a osazovací plán s konkrétními druhy rostlin a jejich počty.

7. Tendrová dokumentace – textová část

Po dokončení projektu Vám ráda pomohu s výběrem kvalitní realizační firmy. Podle vypracovaných plánů vytvořím položkový rozpočet (bez cen), podle něhož bude realizační firma schopna projekt nacenit. Textová část také obsahuje plán následné péče.

8. Autorský dozor

Možná si budete chtít dohlížet na realizaci zahrady sami, ale většinou je velmi užitečné, aby se dozoru účastnil i samotný zahradní architekt. To Vám zajistí, že je dílo realizováno kvalitně a přesně podle návrhu. Zahradní architekt může také snadno řešit případné problémy přímo na místě. Obvykle to obnáší 2 – 3 návštěvy za týden v průběhu realizace.

DesignSpace-studie

 
4. Studie vstupního prostoru hotelu v rušné londýnské ulici.

DesignSpace-Technický detail

 
6. Technický detail zapuštěné výsadbové mísy nad podzemním parkovištěm.

DesignSpace-paleta rostlin

 
3. Koncept často zahrnuje paletu klíčových rostlin spolu s jejich vzhledem v průběhu roku. Klient si tak může lépe představit charakter zahrady.