Fruitlands

Pro ateliér LynchRobertson jsem zpracovávala několik studií a následně i detailních návrhů sídelní zeleně pro nově vznikající satelitní čtvrtě. Fruitlands je projekt na západním okraji městečka Eynsham, kde má vzniknout 19 nových domů s příslušnou infrastrukturou, zelení a veřejným parčíkem, který zároveň navazuje propojuje území s okolím a zachovává tak stávající veřejnou přístupovou cestu.

Kvůli blízké zástavbě a také otevřeným pohledům na území z jižní strany bylo nezbytné navrhnout krajinářské úpravy tak, aby eliminovali dopad nového developmentu na krajinný ráz. Proto se součástí podkladů staly i vizualizace představující vývoj zeleně v průběhu  příštích 15 let. Citlivý přístup byl zvolen zejména k hranicím pozemku, kde byla zachována většina stávající vegetace, husté křoví mírně zredukováno, aby uvolnilo místo pro perspektivní nové výsadby.