Inglewood

Luxusní komplex pro seniory vznikl v údolí řeky Kennet uprostřed chráněná krajinné oblasti North West Downs. Ve venkovské krajině, která oplývá historií je zasazeno panské sídlo, Inglewood House, postavené koncem 18. stol. V okolní krajině stále můžeme spatřit původní prvky jako kaštanovou alej (Castanea sativa) či obnovovaný lesní porost. V roce 2006 nemovitost koupila firma Audley Retirement a vystavěla zde komplex pro seniory zahrnující kromě trvalého bydlení i lázně, restauraci a bar.

Z krajinářského hlediska bylo naším cílem zachovat cenné původní vegetační prvky, provázat stávající i nově navržené budovy s venkovskou krajinou a navrhnout rekreační zahradu pro seniory. Mezi velké výzvy patřil především svažitý terén a ochrana vzrostlých stromů. Zahrada v blízkosti původního panského sídla odráží její historickou podobu z počátku 20. století. Druhá fáze developmentu pak má spíše rurální charakter s otevřenou plochou trávníků a květinovými záhony u vstupu do tzv. cottages.