V jednoduchosti je krása

Jednoduchý domeček s bílou fasádou a sedlovou střechou doplňují jednoduché rovné linie výsadeb. Paní majitelka si přála jednoduchou zahradu s přírodním charakterem, plnou okrasných trav. Velké množství okrasných trav, bezkolence, třtiny, ozdobnice, dochany a další, doplňují trvalky kvetoucí po celý rok, jarní cibuloviny a okrasné keře. Nad lavičkou z modřínového masivu se sklání větve nově vysazené lísky turecké, která snad časem přinese i oříšky. V předzahrádce u vchodu zase vévodí okrasná jabloň (Malus ‚Evereste‘), jejíž plody jsou zimní potravou pro ptáky a drobné živočichy.
Předzahrádku s jižní, modřínovou terasou propojuje cestička z betonových nášlapů prorostlá mateřídouškou a obklopená z obou stran výsadbou vícekmenných muchovníků, trvalek a okrasných trav.
Trávník je jen malý prostor před terasou, naopak větší část zahrady tvoří květnatá louka s jedlým kaštanem a dalšími ovocnými stromy. V louce jsou prosekané travnaté cesty pro lepší přístup. Okraj pozemku lemuje pás jedlých keřů jako jsou lísky, áronie, rakytníky, dříny, mišpule, kamčatské borůvky a rybízy.
V severozápadním koutu, který navazuje na garáž a kůlnu, najdeme zeleninovou zahrádku s vyvýšenými záhony a kompostérem.