Coombe Hill Manor

Coombe Hill Manor dokazuje, že i na malém prostoru v okrajové části Londýna se dá vybudovat zajímavá zahrada, která se stala oázou pro všechny obyvatele domu s pečovatelskou službou. Celý prostor za domem, který se otevírá k otevřenému prostranství přilehlého golfového hřiště, je koncipován jako dešťová zahrada. Koncept počítá s dešťovou vodou ze všech pevných povrchů včetně velké střešní plochy, svádí ji do systému vyvýšených záhonů, které jsou osázeny rostlinami, jejichž kořeny část vody přijímají a protékající přebytek je substrátem filtrován. Filtrovaná dešťová voda je pak systémem kanálků a suchých štěrkových koryt vedena do retenční nádrže, kde se postupně vypaří či vsákne.

Zadržování dešťové vody v místě jejího dopadu pomáhá k rozvoji biodiverzity v daném místě a navíc napomáhá rovnováze lokálního klimatu. Zahrada však nabízí i pohodlí pro seniory žijící v domě s pečovatelskou službou. Dřevěný altánek, výhledové molo nad retenční nádrží a dostatek laviček vybízí k pobytu venku. Vyvýšené záhony pak umožňují obyvatelům domu pěstovat drobnou zeleninu či bylinky.